Mellangårdens förskola ligger i Skärblacka med naturen som närmsta granne. Inom enheten ingår också Hasselgårdens förskola och Sågträffens Öppna förskola.
Genom bloggen vill vi synliggöra vår pedagogiska verksamhet och målet är att ni vårdnadshavare får möjlighet att bli delaktiga i barnens vardag på förskolan. Samt information och om aktuella dokument och viktiga datum.