Mellangårdens förskola ligger i Skärblacka med naturen som närmsta granne. Inom enheten ingår också Hasselgårdens förskola.

Genom bloggen vill vi synliggöra vår pedagogiska verksamhet och målet är att ni vårdnadshavare får möjlighet att bli delaktiga i barnens vardag på förskolan. Samt information och om aktuella dokument och viktiga datum.

tisdag 18 december 2018
18 december 2018
Nyhetsbrev från Förskolechef
Hasselgården och Mellangårdens förskolaHej på er!
Idag har det varit riktigt kallt och lite snö ligger kvar - kanske bli en vit jul i år?  Det känns i varje fall gott att få det lite ljusare och snart vänder det och vi går mot vår…
Era tillsynsbehov över jul och nyår är sammanställda sen en tid tillbaka och vi kommer i år att vara på Hasselgårdens Förskola, med barn och pedagoger från båda förskolorna på plats. Ni som arbetar och lämnar era barn på Hasselgården har redan fått  information om detta av pedagogerna på er avdelning.
Vi har haft vårt första ”Förskola – Hem” forum, med representanter från de båda enheterna. Denna information sitter i en pärm/alternativt uppsatt på varje avdelning, så hör med era pedagoger var ni kan hitta information. Även representanternas namn och kontaktuppgifter sitter uppe där.
Det blev mycket information kring organisation denna gång, men det kändes viktigt och vi får skapa mer utrymme för dialog framöver. Den 25 februari och 29 april har vi bokat in möten för Forum för samverkan Förskola – Hem. Tiden är 17-18 och vi är på Hasselgårdens förskola – med representanter från förskola och hem.
Lucia har firats med god uppslutning på båda förskolorna - mingel, pyssel, sång och fika.
Påminner igen om att det på måndagen den 7 januari 2019 är kompetensutvecklingsdag och även tisdagen den 19 mars 2019 - förskolan är då stängd. Vi kommer att ha en heldag med mycket fokus på samverkan, arbetsglädje och systematiskt kvalitetsarbete – allt som sen kommer era barn tillgodo.
Glöm inte att kolla in era barns projektarbeten på bloggen, härligt att följa…

Önskar Er alla en skön Julhelg och ett riktigt Gott Nytt År
                                                                                  Tina